Wyróżnić można 3 główne organy nadzoru budowlanego.

 | Dom i rodzina ,Inne ,Psy, koty i inne

Wszelkiego rodzaju nadzory remontowo-budowlane trudnią się przede wszystkim kontrolowaniem wypełniania wielu przepisów prawa budowlanego na placach budowy. Nadzory budowlane warszawa to jeden z działów administracji. Para się on w szczególności dokonywaniem różnego typu inspekcji a oprócz tego kontroli a także wykonuje zadania, które obejmują korzystanie z budynków. Nadzory budowlane głównie kontrolują w jaki sposób stosowane a także przestrzegane są przepisy prawa budowlanego na placach budowy. Nadzorują również działalność organów administracji budowlanej  a oprócz tego architektonicznej. Zajmują się one też analizowaniem przyczyn powstawania wypadków na budowach. Wyróżnić można 3 główne organy nadzoru budowlanego. Pośród nich można wymienić wojewódzkiego, powiatowego inspektora budowlanego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budowę domu jednorodzinnego nadzoruje oczywiściepowiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jest on również organem pierwszej instancji we wszelkich kwestiach, które są związane z nadzorem budowlanym i nie zostały przekazywane wyższym organom instancji. Istnieje też taka osoba jak inspektor nadzoru inwestorskiego. To osoba, jaka bierze udział w procesie budowy oraz posiada do tego wszystkie wymagane uprawnienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję nadzorującą nad kierownikiem danej budowy podczas wykonywania wszystkich niezbędnych działań na budowie.